Recension: Larsson, Göran. Från klassrum till cyberspace: Att undervisa på distans

Torgil Persson

Abstract


This is a review of Larsson, Göran (2004). Från klassrum till cyberspace: Att undervisa på distans. Lund: Studentlitteratur.

Keywords


pedagogy; distance education; education

Full Text:

PDF