"IT, berättandet och det litterära systemet" Ett projekt vid Avdelningen för litteratursociologi i Uppsala ["IT, Narrative Fiction, and the Literary System": A Project at the Section for the Sociology of Literature in Uppsala]

Johan Svedjedal

Abstract


-

Keywords


sociology of literature; new media; narrative fiction; literary system; research projects

Full Text:

PDF