Digitalisering och bevarande – från projekt till långsiktiga program

Johan Mannerheim

Abstract


I oktober 1999 var jag på en tredagars konferens i Utrecht om Digitisation of European Cultural Heritage. Det var påfallande vilken mångfald av projekt det finns, från enkla presentationer av godbitar ur samlingarna till filologiska projekt med avancerad tolkning av tecken och ord och samtidig presentation av textversioner från olika manuskript. Där fanns projekt, som integrerade digitalisering med lokal undervisning och forskning, och dokumenthanteringssystem med nationella ambitioner. Kvaliteten varierade naturligtvis, men de stora problemen var att så många av projekten var rumphuggna, kortsiktiga eller oavslutade i brist på resurser och att teknik och mjukvaror snabbt åldras, så att resultaten redan håller på att bli oåtkomliga för studier.

Full Text:

PDF