Det »självklara« behöver inte sägas

Simon Winter

Abstract


Nya teknologier förändrar den verklighet vi har omkring oss, och det kommer också att återspeglas i språket. För att upptäcka detta krävs det att vi lämnar den traditionella synen på språket som ett enkelt verktyg för att rapportera hur världen ser ut och i stället börjar se på de kommunikativa fördelarna med att använda språk. I min doktorsavhandling Winter (1998) föreslår jag att förväntningar kan vara ett bra begrepp att använda om man vill strukturera upp språkets förhållande till den värld vi lever i. Grundprincipen är: det som vi alla kan ta för givet behöver vi inte tala om.

Full Text:

PDF