Biblioteks- og Informationsvidenskabeligt forsknings- og udviklingsprogram

Birger Hjørland

Abstract


Dette er en fremstilling af og redegørelse for mit forsknings- og udviklingsarbejde indenfor biblioteks-, dokumentations- og informationsområdet. Den indeholder såvel et begrundet teoretisk synspunkt på BDI-områdets teori som en redegørelse for de konsekvenser jeg personligt har draget af dette synspunkt, som det giver sig udslag i min forskningsprofil og mit øvrige faglige virke. Den er tænkt som en introduktion til og begrundelse for mine faglige arbejder. Artiklen publiceres også i en kortere form på engelsk (Hjørland, 1998e).

Full Text:

PDF