Dynamiske tekster og multimedial poetik

Steffen Knak-Nielsen

Abstract


For at kunne diskutere multimedial poetik 1 meningsfuldt er det en forudsætning, at de begreber der anvendes er så entydige som muligt, og helst også at de tilhører samme videnskabelige ståsted – det vil sige, at begreberne kommer fra samme videnskabelige skole. En poetik, som et bidrag til den noget spredte, faglige diskussion om hvad multimedier er, bliver derfor en diskussion af de begreber, som er anvendelige til en forklaring, samt de eventuelle implikationer af brugen.

Informationsvidenskaben er en af de videnskabelige positioner, hvorfra multimedier diskuteres - stort set udelukkende ved anvendelse af semiotiske begreber. Det er imidlertid et spørgsmål hvor rimeligt det er at anvende semiotiske termer og begreber til forklaring af en kommunikationsform, som grundlæggende ikke er verbalsproglig - i det mindste opstår der forklaringsproblemer, når kommunikationsformen er billedsproglig. Hverken enkeltstående billeder eller billedsproget i film tilhører som bekendt verbalsproget, men det er komunikationsformer, som er en integreret del af et multimedialt sprog.

Det er vigtigt at have for øje, at der nok er grænser for hvor mange paralleller der kan trækkes mellem verbalsprog og multimediesprog.

Full Text:

PDF