Finneran's Wake - recension av: The Literary Text in the Digital Age Ed. Richard J. Finneran Ann Arbor : The University of Michigan Press, 1996

Mats Dahlström

Abstract


The Literary Text in the Digital Age är en antologi som behandlar en ganska avgränsad nisch inom elektronisk textualitet, nämligen textkritiska hypereditioner. För att ge läsaren en bättre möjlighet att placera in antologin bland utbudet av övriga texter, som mer generellt behandlar elektronisk textualitet i allmänhet och hypertextualitet i synnerhet, inleds artikeln nedan med en litteraturöversikt, där jag också något redogör för väsentliga frågeställningar och omständigheter kring elektroniska editioner och textkritisk debatt. Först därefter följer så en mer specifik kommentar till antologin och tre utvalda bidrag därur.

Full Text:

PDF