Att tala med maskinerna

Peter Gärdenfors

Abstract


Vi har vant oss vid att kommunicera via maskiner. Först telegrafen och sedan telefonen. Med mobiltelefonernas hjälp har radiokommunikation blivit allmänt tillgänglig. I Sverige kan vi samtala med nästan vem som helst från nästan var som helst. Allt fler använder datorerna som medier för kommunikation; vanligast är elektronisk post, men man kan också få en mer direkt kontakt via någon chat-linje. Om man deltar i en videokonferens kan man till och med se den man talar med.

Men vårt sätt att kommunicera med maskinerna har också utvecklats. Särskilt tydligt märks detta i hur vi umgås med datorerna. Man kan säga att människans kommunikation med datorer har gått igenom tre faser. Den första var trollformlernas tid. För att få maskinen att göra något över huvud taget gällde det att ge den kryptiska kommandon i ett hemligt språk. Minsta stavfel eller en felande parentes bestraffades med totalt sammanbrott i kommunikationen. Den som har använt MS-DOS eller Unix-kommandon vet precis vad jag talar om.

Den andra kommunikationsfasen, som är den som dominerar för närvarande, befinner sig på pekboksnivån.

Full Text:

PDF