Hypertext '97 : Southampton

Mats Dahlström, Mikael Gunnarsson

Abstract


The success of the WWW project is based on three
opportune and effective Internet standards
(Agosti, 1996, s. 43)

HTTP, HTML, URL är dessa tre standarder. Det kan naturligtvis hävdas att WWW:s "succé" också beror av en uppsättning mjukvaror där den s k webbläsaren (t ex Netscape Navigator eller Microsoft Internet Explorer) är den viktigaste. Men utvecklingen av standarder är antagligen det viktigaste för den informationstekniska utvecklingen över huvudtaget och webbläsarna är knappast standardiserade.

De flesta av oss känner väl de två akronymerna HTTP och HTML, och vet förmodligen också att ordet Hypertext ingår i de fullständiga beteckningarna på dem. Men hur många av världens webbsurfare känner betydelsen av och historien kring begreppet hypertext? Det är inte många som känner till att där finns en (förhållandevis) lång historia av forskning kring hypertext och att denna historia leder så långt tillbaka i tiden som till 1945 och Vannevar Bushs artikel "As we may think" (Bush, 1988) eller åtminstone till Ted Nelson’s Xanadu (Nelson, 1993) i mitten av 1960-talet. Webben är en hypertext - eller ett hypertextsystem, ett standardiserat system för distribution av hypertext.

Full Text:

PDF