Bokmediets omvandling – en lägesrapport

Alexandra Borg, Pelle Snickars

Abstract


Rapport från ett nyligen avslutat forsknings- och samtalsprojekt: "Kod[ex]. Bokmediets omvandling" (med stöd från Riksbankens Jubileumsfond).

Keywords


bokmediet, e-bok, digital distribution & konsumtion av böcker

Full Text:

PDF