Author Details

Otnes, Hildegunn, NTNU (Universitetet i Trondheim)

  • Vol 10, No 2 - Refereed section
    Er nettsamtaler samtaler? En kommunikasjonsteoretisk drøfting av fenomenet chat
    Abstract  PDF