Author Details

Hänström, Kenneth, Landsarkivet i Härnösand

  • Vol 9, No 1: Electronic Records - Open section
    Autenticitet i en digital värld: Långsiktsbevarande av allmänna handlingar [Authenticity in a Digital World: Long Term Preservation of Public Records]
    Abstract  PDF