Author Details

Svedberg, Stefan

  • Vol 5, No 4 - Articles
    Informationssökning med datorstöd: Att utveckla ett källkritiskt och demokratiskt förhållningssätt i årskurs 9 [Information Seeking with Computer Support - Developing a Source Critical and Democratic Approach in Junior High School]
    Abstract  PDF
  • Vol 4, No 1 - Articles
    Dator-/IT-stöd och lärande: En ansats till problematisering i ett forskningsperspektiv
    Abstract  PDF