En rapport från EP98, St. Malo, 1-3 april 1998

Mikael Gunnarsson

Abstract


7th International Conference on Electronic Publishing, Document Manipulation and Typography var det sjunde i ett vartannat år återkommande forum för frågeställningar kring elektronisk publicering, vilket den här gången ägde rum i St. Malo, Bretagne, i början av april. En alldeles förträfflig plats att vid denna tidpunkt arrangera en konferens på. Den annars ganska frekventa franska oviljan till att tala något annat än franska gavs det för övrigt endast uttryck för i en enda presentation. [10] Konferensen hölls denna gång delvis samtidigt och i samarbete med 4th International Conference on Raster Imaging and Digital Typography. För den som liksom jag är mindre intresserad av tekniska lösningar än av dess implikationer var det kanske mindre lyckat. Det är svårt att bli upphetsad över frågeställningar kring hur mongoliska skriftarters ligaturer skall kunna representeras och återges korrekt [1] eller hur man representerar och förlänger barocknotationens notbalkar [2].

Full Text:

PDF