Envar sin egen cyberbard

Peter Gärdenfors

Abstract


Ett oöverträffat sätt att fånga människors intresse är att berätta en god historia. Sagan är lika gammal som människan. Genom datorernas snabba utveckling inom multimedia har vi fått nya sätt att berätta en historia. Man kan fråga sig hur utvecklingen av de moderna medierna kommer att förändra berättandet i framtiden. Med andra ord, hur kommer cybersagorna att se ut?

Full Text:

PDF