Punktens vara eller inte vara... är inte frågan, utan svaret! : En replik på Romulo Enmarks artikel: Punkten som inte finns - om ett ämnesdefinierande informationsbegrepp

Jan Buse

Abstract


I föregående nummer av Human IT publicerades essän "Punkten som inte finns - om ett ämnesdefinierande informationsbegrepp" (Enmark 1997, s. 6-30) 1. Författare till den är Romulo Enmark (RE). Vid tidpunkten för artikeln var RE prefekt på Bibliotekshögskolan i Borås, numera är han prorektor vid samma stads högskola.

RE efterlyser respons på de synpunkter, hypoteser, slutsatser etc som framläggs i essän. Avsikten med texten som här följer är just att ge kritisk feed-back på några av de ämnessfärer jag funnit särskilt intressanta i "Punkten som inte finns".

Full Text:

PDF