Author Details

Nolte, Felix

  • Vol 6, No 1-2: E-demokrati/E-democracy - Open section
    IT, demokrati och det politiska uppdraget: IT för att befästa makt eller ge medborgarna ökat inflytande [IT, Democracy and the Political Mission: IT for the Maintaining Power or for Increasing the Citizens' Influence]
    Abstract  PDF