Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 2, No 4: IT och pedagogik/IT and Education Implementation of CSCW in the Swedish social insurance board Abstract   PDF
Kerstin Grundén, Agneta Ranerup
 
Vol 5, No 4 Improvisation, Innovation and In Situ Development: An Example from Military Command Work Abstract   PDF
Per-Arne Persson, James M. Nyce
 
Vol 13, No 3 In the Digital Mood Abstract   PDF
Anne Brus
 
Vol 3, No 2: Kognitiva aspekter på IT/Cognitive perspectives on IT Information evolution - in past and future history Abstract   PDF
Bengt-Arne Vedin
 
Vol 11, No 2: Information Literacies Information Literacies: Concepts, Contexts and Cultural Tools. Introduction to the Special Issue of Human IT Abstract   PDF
Anna Hampson Lundh, Jenny Lindberg
 
Vol 9, No 1: Electronic Records Information Seeking Behaviour of Electronic Records Management Systems (ERMS) Users: Implications for Records Management Practices Abstract   Article PDF   Fig. 2 PDF
Pauline Singh, Jane E. Klobas, Karen Anderson
 
Vol 5, No 4 Informationssökning med datorstöd: Att utveckla ett källkritiskt och demokratiskt förhållningssätt i årskurs 9 [Information Seeking with Computer Support - Developing a Source Critical and Democratic Approach in Junior High School] Abstract   PDF
Stefan Svedberg
 
Vol 2, No 4: IT och pedagogik/IT and Education Informationssökning på Internet Abstract   PDF
AnnBritt Enochsson
 
Vol 9, No 2 Informationssökning som diskursiv och social praktik i de yngsta skolbarnens rum för lärande [Information Seeking as a Discursive and Social Practice in the Youngest Schoolchildren's Rooms for Learning] Abstract   PDF
Birgitta Davidsson, Louise Limberg, Anna Lundh, Lena Tyrén
 
Vol 5, No 1 Integrating Work Organisation Aspects into the Design Process of CSCW Systems Abstract   PDF
Kerstin Grundén
 
Vol 14, No 1 Intensivt hat och gedigen kärlek: Den intrikata Internetbombningen Abstract   PDF
Marissa Iwona Ernlund
 
Vol 14, No 1 Intentions to Use the TripAdvisor Review Website and Purchase Behavior After Reading Reviews Abstract   PDF
Joshua Fogel, Kathleen Murphy
 
Vol 3, No 2: Kognitiva aspekter på IT/Cognitive perspectives on IT Interactive Acquisition of Terminology Describing Job Applicants in Job Advertisements Abstract   PDF
Jens Allwood, Maria Cheadle, Anders Green
 
Vol 9, No 1: Electronic Records Internet Art and the Archive Abstract   PDF
Karin Wagner
 
Vol 2, No 4: IT och pedagogik/IT and Education Internet och metakognition - en forskningsansats Abstract   PDF
Martin Stigmar
 
Vol 5, No 1 Internetlojalitet: Hur olika faktorer påverkar kundlojaliteten på Internet Abstract   PDF
Ole Boe, Paolo Marini
 
Vol 6, No 1-2: E-demokrati/E-democracy Internetval - succé eller fiasko? Försöket vid Umeå studentkår [Internet Elections - Success or Fiasko? An Experiment at Umeå Student Union] Abstract   PDF
Markus Hällgren, Åke Grönlund
 
Vol 13, No 3 Is it all about politics? A hashtag analysis of the activities of the Swedish political Twitter elite Abstract   PDF
David Gunnarsson Lorentzen
 
Vol 12, No 3 Is There Such a Thing as Digital Religion? Abstract   PDF
Stefan Gelfgren
 
Vol 6, No 4: Digitala dimensioner 1/Digital Dimensions 1 "IT, berättandet och det litterära systemet" Ett projekt vid Avdelningen för litteratursociologi i Uppsala ["IT, Narrative Fiction, and the Literary System": A Project at the Section for the Sociology of Literature in Uppsala] Abstract   PDF
Johan Svedjedal
 
Vol 6, No 1-2: E-demokrati/E-democracy IT, demokrati och det politiska uppdraget: IT för att befästa makt eller ge medborgarna ökat inflytande [IT, Democracy and the Political Mission: IT for the Maintaining Power or for Increasing the Citizens' Influence] Abstract   PDF
Felix Nolte
 
Vol 13, No 2 It Is All about the Infrastructure Abstract   PDF
Björn Hammarfelt
 
Vol 4, No 4 IT och vårt behov av kontroll: Vad har Birgersson och Pasteur gemensamt? Abstract   PDF
Mats Edenius
 
Vol 6, No 1-2: E-demokrati/E-democracy Karlskrona2 - den digitala staden: Nya mötesplatser för demokratin? [Karlskrona2: The Digital City. New Fora for Democracy?] Abstract   PDF
Per Zetterfalk
 
Vol 5, No 4 Kompetencer og digitale dannelse Indkredsning af et pædagogisk program [Competences and Digital Training - Circling a pedagogical program] Stefan Svedberg Abstract   PDF
Tem Frank Andersen
 
126 - 150 of 245 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>