Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 4, No 2-3: Språk och IT/Language and IT Electronic Letters to a City Council: Factors influencing the composition of email messages Abstract   PDF
Ylva Hård af Segerstad
 
Vol 3, No 4: Elektronisk publicering vid universitet och högskolor/Electronic publishing in HEIs Elektronisk informationsformidling og forskningspublicering Abstract   PDF
Helle Vinbæk Stenholt
 
Vol 3, No 4: Elektronisk publicering vid universitet och högskolor/Electronic publishing in HEIs Elektronisk publicering - doktorsavhandlingar, obefogad oro? Abstract   PDF
Yvonne Hultman Özek
 
Vol 3, No 4: Elektronisk publicering vid universitet och högskolor/Electronic publishing in HEIs Elektronisk publicering och distribution - nya vägar för boken Abstract   PDF
Peter Almerud
 
Vol 1, No 4 Elektronisk publisering av Wittgenstein's Nachlaß Abstract   PDF
Peter Cripps, Espen S. Ore
 
Vol 7, No 2 Elektroniska dokument i informationspolitisk belysning: En fråga om makt, kontroll och förhandlingar [Electronic Documents Viewed from an Information Policy Perspective: A Question of Power, Control, and Negotiations] Abstract   PDF
Veronica Johansson
 
Vol 1, No 2 Emergency Information Management & Disaster Preparedness on the Internet Abstract   PDF
Gunilla M. Ivefors
 
Vol 2, No 3 En nod att stilla bedja om Abstract   PDF
Mats Dahlström
 
Vol 2, No 2 En rapport från EP98, St. Malo, 1-3 april 1998 Abstract   PDF
Mikael Gunnarsson
 
Vol 2, No 1 En utsträckning i varken tid eller rum Abstract   PDF
Per-Olof Ågren
 
Vol 2, No 2 Envar sin egen cyberbard Abstract   PDF
Peter Gärdenfors
 
Vol 10, No 2 Er nettsamtaler samtaler? En kommunikasjonsteoretisk drøfting av fenomenet chat Abstract   PDF
Hildegunn Otnes
 
Vol 5, No 2-3: New Links: Computerization and Narrative Fiction Ergodic Nightmare - The world of choices in Philip K. Dick's The Three Stigmata of Palmer Eldritch Abstract   PDF
Johan Svedjedal
 
Vol 7, No 2 Ethics of Living Technology: Design Principles for Proactive Home Environments Abstract   PDF
Frans Mäyrä, Tere Vadén
 
Vol 12, No 1 Ett decennium av webbdiskussion: En jämförande analys av interaktionen i två diskussionsforum på webben 2001, 2006 och 2011 Abstract   PDF
Lotta Collin
 
Vol 2, No 4: IT och pedagogik/IT and Education Ett paradigmskifte i skolan? Abstract   PDF
Jörgen Lindh
 
Vol 2, No 2 Evaluation of IR User interface – Implications for User Interface Design Abstract   PDF
Preben Hansen
 
Vol 5, No 2-3: New Links: Computerization and Narrative Fiction Even better than the real thing: Counterfeit realities and twentieth century dystopian fiction Abstract   PDF
Svante Lovén
 
Vol 8, No 3: Dynamic Maps Exploring Games and Gameplay as a Means of Accessing and Using Geographical Information Abstract   PDF
William E. Cartwright
 
Vol 7, No 3: Artificial Intelligence Fanfiktion, datorspel och tillämpad humaniora [Fan Fiction, Computer Games, and Applied Humanities] Abstract   PDF
Patrik Svensson
 
Vol 1, No 4 Fiktionens nya rum - om litteraturen i interaktivitetens tidevarv Abstract   PDF
Karl-Erik Tallmo
 
Vol 9, No 2 Finding Credible Information: A Challenge to Students Writing Academic Essays Abstract   PDF
Maria Mattus
 
Vol 1, No 3 Finneran's Wake - recension av: The Literary Text in the Digital Age Ed. Richard J. Finneran Ann Arbor : The University of Michigan Press, 1996 Abstract   PDF
Mats Dahlström
 
Vol 14, No 2: Nordic Digital Resources and Practices Following Digital Traces: A Study of an Online Swedish Literary Community Abstract   PDF
Julia Pennlert, Gustaf Nelhans
 
Vol 1, No 1 För mycket information? - om begreppet Information Overload Abstract   PDF   HTML
Jan Buse
 
76 - 100 of 258 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>