Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 6, No 1-2: E-demokrati/E-democracy IT, demokrati och det politiska uppdraget: IT för att befästa makt eller ge medborgarna ökat inflytande [IT, Democracy and the Political Mission: IT for the Maintaining Power or for Increasing the Citizens' Influence] Abstract   PDF
Felix Nolte
 
Vol 13, No 2 It Is All about the Infrastructure Abstract   PDF
Björn Hammarfelt
 
Vol 4, No 4 IT och vårt behov av kontroll: Vad har Birgersson och Pasteur gemensamt? Abstract   PDF
Mats Edenius
 
Vol 6, No 1-2: E-demokrati/E-democracy Karlskrona2 - den digitala staden: Nya mötesplatser för demokratin? [Karlskrona2: The Digital City. New Fora for Democracy?] Abstract   PDF
Per Zetterfalk
 
Vol 5, No 4 Kompetencer og digitale dannelse Indkredsning af et pædagogisk program [Competences and Digital Training - Circling a pedagogical program] Stefan Svedberg Abstract   PDF
Tem Frank Andersen
 
Vol 1, No 3 Konsten är inte endast digital Abstract   PDF
Bengt-Arne Vedin
 
Vol 1, No 1 Kulturens digitalisering eller det virtuella som verklighetens spegel : Recension av Kulturens digitale felt - essays om informationsteknologiens betydning (Red: Terje Rasmussen, Morten Søby) Abstract   PDF
Staffan Lööf
 
Vol 1, No 2 Kunskapsordning och dynamiska nät Abstract   PDF
Larserik Lönn
 
Vol 2, No 4: IT och pedagogik/IT and Education Lärare och IT Abstract   PDF
Gunilla Jedeskog
 
Vol 11, No 2: Information Literacies Learning Technologies that Are Not Meant for Learning: A Critical Discussion of Learning Objects Abstract   PDF
Jan Nolin
 
Vol 1, No 1 Levande texter och oändliga böcker - om multitext, hypertext och hypereditioner Abstract   PDF
Mats Dahlström
 
Vol 12, No 2 "Loli: I Love It, I Live with It": Exploring the Practice of Nicknaming Mobile Phones Abstract   PDF
Marcus Persson
 
Vol 4, No 2-3: Språk och IT/Language and IT Måste du snart tala engelska med kylskåpet? Abstract   PDF
Ola Karlsson
 
Vol 10, No 2 Mediation between Design and Use: Revisiting Five Empirical Studies Abstract   PDF
Netta Iivari, Tonja Molin-Juustila, Sari Salmela, Anna-Liisa Syrjänen, Eija Halkola
 
Vol 3, No 4: Elektronisk publicering vid universitet och högskolor/Electronic publishing in HEIs Mervärdet av virtuella gemenskaper: Socialt kapital Abstract   PDF
Per-Olof Ågren
 
Vol 6, No 1-2: E-demokrati/E-democracy Modern kommunikationsteknik för att stärka demokratin: Exemplen Lokal-TV och IT [Modern Communications Technology for the Strengthening of Democracy: the Examples of Local TV and IT] Abstract   PDF
Mariann Björkemarken
 
Vol 13, No 3 More Media, More People—On Social & Multimodal Media Intelligence Abstract   PDF
Lars Degerstedt, Pelle Snickars
 
Vol 12, No 2 Myndighetsutövning i det digitalas tidevarv Abstract   PDF
Marissa Ernlund
 
Vol 11, No 2: Information Literacies Newcomer Information Practice: Negotiations on Information Seeking in and Across Communities of Practice Abstract   PDF
Camilla Moring
 
Vol 14, No 2: Nordic Digital Resources and Practices Nordic Digital Resources and Practices: Guest Editorial Abstract   HTML
Jenny Bergenmar
 
Vol 2, No 4: IT och pedagogik/IT and Education Ny värld, nya barn, nya arenor? : Om barnen, pedagogiken och IT Abstract   PDF
Birgitta Qvarsell
 
Vol 9, No 1: Electronic Records Ny viden – gamle idéer: Elektroniske registre i den danske centraladministration [New Knowledge – Old Ideas: Electronic registers in the Danish Central Administration] Abstract   PDF
Else Hansen
 
Vol 6, No 4: Digitala dimensioner 1/Digital Dimensions 1 Nya medier, gamla verktyg [New Media, Old Tools] Abstract   PDF
Mats Dahlström
 
Vol 2, No 3 Object Orientation as seen from library service Abstract   PDF
Larserik Lönn
 
Vol 3, No 1: Litteraturens aktörer/The Literary Actors Old Wine for New Bottles: Making the Britannica CD Multimedia Timelines Abstract   PDF
Alex Soojung-Kim Pang
 
151 - 175 of 258 Items << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>