Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 4, No 2-3: Språk och IT/Language and IT DAISY, digitala talböcker: Från svensk idé till internationell standard Abstract   PDF
Mona Önnestam
 
Vol 4, No 1 Dator-/IT-stöd och lärande: En ansats till problematisering i ett forskningsperspektiv Abstract   PDF
Stefan Svedberg
 
Vol 14, No 1 Den 80-årige bloggkungen: En studie av språkliga konstruktioner av äldre i förhållande till IT Abstract   PDF
Karolina Wirdenäs, Theres Bellander
 
Vol 9, No 1: Electronic Records Den digitala hammarens filosof: Vilém Flusser-introduktion på svenska [The Philosopher of the Digital Hammer: An Introduction in Swedish to Vilém Flusser] Abstract   PDF
David Brolin
 
Vol 8, No 1 Det framväxande interaktionssamhället: En förändrad tid och plats Abstract   PDF
Mikael Wiberg
 
Vol 3, No 2: Kognitiva aspekter på IT/Cognitive perspectives on IT Det »självklara« behöver inte sägas Abstract   PDF
Simon Winter
 
Vol 11, No 1 Determining the Predictors and a Cross-gender Analysis for Messaging Satisfaction Abstract   PDF
Vimala Balakrishnan, Paul H.P. Yeow
 
Vol 12, No 1 Dialog- och diskussionssamhällen: socialt entreprenörskap och IKT för en alternativ samhällsform Abstract   PDF
Claus Persson
 
Vol 14, No 1 Did Gaius Julius Caesar Write De Bello Hispaniensi? A Computational Study of Latin Classics Authorship Abstract   PDF
Olivia R Zhang, Trevor Cohen, Scott McGill
 
Vol 2, No 4: IT och pedagogik/IT and Education Digital kompetens: En utmaning för dagens skola och ett krav i morgondagens samhälle Abstract   PDF
Lars-Erik Nilsson, Stefan Pålsson
 
Vol 9, No 3: Games and Action 1 Digital Play-Based Learning: A Philosophical-Pedagogical Perspective on Learning and Playing in Computer Games Abstract   PDF
Konstantin Mitgutsch
 
Vol 12, No 2 Digitala medier som platsbunden resurs: Ungas handlingar och ianspråktaganden [Digital Media as a Place Bound Resource: The Actions and Appropriations of Young People] Abstract   PDF
Helena Bergström, Patrik Hernwall
 
Vol 8, No 1 Digitale læremidler – en hjelp for minoritetsspråklige elever? Abstract   PDF
Anne Charlotte Torvatn
 
Vol 4, No 1 Digitalisering och bevarande – från projekt till långsiktiga program Abstract   PDF
Johan Mannerheim
 
Vol 5, No 4 Does the Difference Make a Difference? Reflections on E-Learning Abstract   PDF
Claus-Peter Appel
 
Vol 3, No 1: Litteraturens aktörer/The Literary Actors "Don't worry" eller "Mama, can this really be the end?" Abstract   PDF
Espen S. Ore
 
Vol 4, No 4 Drowning by Versions Abstract   PDF
Mats Dahlström
 
Vol 3, No 4: Elektronisk publicering vid universitet och högskolor/Electronic publishing in HEIs Dublin Core i Sverige - en minsta gemensam nämnare eller...? Abstract   PDF
Sten Hedberg
 
Vol 8, No 3: Dynamic Maps Dynamic Maps in Humanities Computing Abstract   PDF
Martyn Jessop
 
Vol 2, No 3 Dynamiske tekster og multimedial poetik Abstract   PDF
Steffen Knak-Nielsen
 
Vol 6, No 1-2: E-demokrati/E-democracy E-demokratins diskursiva ordning: Om mötet mellan IT och demokrati i svenska kommuner [The Discursive Order of E-Democracy: On the Meeting Between IT and Democracy in Swedish Municipalities] Abstract   PDF
Peter Gustavsson
 
Vol 12, No 3 Editorial Abstract   PDF
Linnéa Lindsköld, Jonas Söderholm
 
Vol 14, No 2: Nordic Digital Resources and Practices Editorial Abstract   HTML
Jonas Söderholm
 
Vol 14, No 1 Editorial, issue 14.1 Abstract   HTML
Maria Lindh
 
Vol 3, No 4: Elektronisk publicering vid universitet och högskolor/Electronic publishing in HEIs E-dokument i katalogen – inte en principfråga Abstract   PDF
Jan Hagerlid
 
51 - 75 of 258 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>